Utmanande Nykarlebybygge

Samhället blir aldrig färdigt och den offentliga sektorn, och kommunsektorn i synnerhet, berörs av förändrade krav på boendemiljöer, förändrade miljökrav och även konsekvenserna av en allt snabbare digitalisering.

Regeringen presenterade nyligen en omfattande undersökning med uppdrag att analysera stadsregionernas inverkan när det gäller utvecklingen av ekonomi, cirkulationsekonomi och innovationer. Sammanlagt 120 experter från viktiga samhällsfunktioner bidrog till rapporten.

Det byggs årligen 4 miljoner m2 men endast 45% av det är bostäder och tillväxten i nya bostäder är endast 1-1,5% per år. Ser man sedan på andelen tomma affärsfastigheter och kontorsfastigheter i våra storstäder ligger de långt över vad som är normalt i Europeiska städer. I Huvudstadsregionen kring 10-12% mot 4-6% som anses vara en relativt normal siffra ur ett europeiskt perspektiv.

Samtidigt finns det ett mycket stort behov av bostäder i våra städer och i många delar av landet finns det en bostadsbrist.

Byggande av funktionella bostäder i Nykarleby har bidragit till att forma stadsmiljön och erbjuda attraktiva möjligheter till funktionellt och modernt boende.

För stora städer är det här stora utmaningar men det är intressant att en liten stad som Nykarleby har en del av samma strukturella problem som storstäderna.

Fastigheternas miljö- och klimatbelastning kommer i framtiden att påverka fastighetsbeskattningen. Energibeskattningen kommer även den att användas som en metod för att nå det högt ställda målet på ett klimatneutralt Finland 2035.

En stad som Nykarleby kommer med all sannolikhet inte att se någon större förnyelse av fastighetsbeståndet under överskådlig tid men nog ett långvarigt och omfattande renoveringsbehov.

Seminarieområdet har en unik trähusmiljö som används inom stadens bildningssektor men renoveringsbehovet är stort och även behovet av långsiktiga och funktionella lösningar. Normens skola är dock den enskilda frågan när det gäller stadens fastighetsinnehav som uppfattas som den största utmaningen.

Att vi i Nykarleby har ett kommunalägt fastighetsbestånd som inte används och som är i stort behov av renovering är en av de konkreta frågor som får mycket uppmärksamhet i staden, men det är heller inget ovanligt. Många städer har motsvarande utmaningar.

Det finns redan nu krav på nytänkande när det gäller flexibla lösningar för boende och arbete.

Vi behöver också klara oss med mindre kvadratmetrar som även blir billigare att underhålla. Hur teknik- och robotik ställer krav på byggande i framtiden är svårt att förutse men planeringen måste ändå utgå från att många av våra behov kan se mycket annorlunda ut om 10-20 år.

Våningshus byggs idag i allt större omfattning i trä och konceptet sprider sig även i urbana miljöer.

Ser man ett steg längre finns också enorma utmaningar när det gäller behovet av förnyelse och renovering av vägnät och kommunalteknik. Nykarleby torde ha läget med kommunaltekniken ganska välbevakat med ett effektivt och väldimensionerat kraftverk men underhåll och reparationer av vägnätet och behovet av lätta trafikleder är fortsättningsvis mycket stort.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: