Opioidepidemin måste stoppas

Opioidepidemi är ett läskigt ord som vanligen används i USA. En okontrollerbar mängd av läkemedel, narkotika och olika substanser missbrukas i landet och i dag räknar man med att 130 människor avlider av narkotikarelaterade orsaker varje dag. Det mänskliga lidandet är enormt och samhället står handfallet. Legalisering av lätta droger, regleringar och skärpta straffskalor ärFortsätt läsa ”Opioidepidemin måste stoppas”

Svenskarna ska med

Synen på Finlands- och Sveriges NATO-inträde har splittrats på grund av turkarnas uttalade misstroende mot Sverige. Enligt undersökningar är nu en majoritet av Finlands befolkning beredda att gå vidare med en separat ansökan. Därför krävs det nu en balanserad inrikespolitisk diskussion kring den här frågan. Den turkiske presidenten, Erdogan kräver att Sverige ska frångå sinaFortsätt läsa ”Svenskarna ska med”

Landskapen mobiliserar inför riksdagsval

Västra Finlands landskapsförbund, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten Hämeen Liitto och Satakunnan liitto samverkar brett inom intressebevakning i Bryssel. Ett gemensamt kontor säkerställer att det finns en gemensam bevakning. I månadsskiftet januari-februari sammankommer landskapsförbunden i Bryssel för att bekanta sig med aktuella frågor inom EU och på vilket sätt man nationellt och regionalt i EUFortsätt läsa ”Landskapen mobiliserar inför riksdagsval”

Tredje sektorns omsorg

Välfärdsområdesreformen innebär en överföring av vårdproduktionen i de finländska landskapen till centraliserade upprätthållare. Det är ett omfattande och krävande administrativt utvecklingsarbete som nu görs. I helheten som består av främst offentliga sektorn och den privata sektorn finns även den tredje sektorn. Den tredje sektorn, som i grunden utgörs av ideella föreningar, är en viktig producentFortsätt läsa ”Tredje sektorns omsorg”

Svenskan är en nagel i ögat..

Sannfinländarna föreslog i samband med riksdagens budgetarbete i mitten av december att statsstödet till Svenska Finlands Folkting skulle strykas. Folktinget är en organisation där de politiska partierna arbetar brett och kollegialt för att bland annat bevaka svenskspråkigas språkliga rättigheter och fungera som remissinstans för statsmakten i frågor som berör den svenskspråkiga befolkningen. Folktingets verksamhet ochFortsätt läsa ”Svenskan är en nagel i ögat..”

Julhälsning från Fullmäktige

Här kan ni läsa min julhälsning från stadsfullmäktiges sammanträde 15.12.2022 Bästa fullmäktige, stadsbor och anställda Såhär inför julen och nyåret ska jag avsluta fullmäktigearbetet med att framföra några tankar och en hälsning. Vi har haft ett tungt och besvärligt år bakom oss. Jag pratar då inte bara ekonomiskt utan jag pratar om det allmänna lägetFortsätt läsa ”Julhälsning från Fullmäktige”

EU:s integritet vacklar

I en insändare 18.9 belyste jag kritik som lyfts fram i samband med tillsättandet av generalsekreteraren för EU-parlamentet och även tidigare tillsättandet av generalsekreteraren för EU-kommissionen. Bägge utnämningarna kritiserades för bristande transparens, nepotism och bristfällig förankring i den demokratiska beslutsprocessen. Att en medlem i EU-parlamentets presidium nu står i centrum för omfattande mutanklagelser gör att det tyvärrFortsätt läsa ”EU:s integritet vacklar”

Räntestöd åt de mest utsatta

Det nuvarande ränteläget har kommit som en stor överraskning för många som betalar av höga bostadslån. De som inte har möjlighet att höja sina månatliga avbetalningar blir tvungna att se den sista betalningsdagen skjutas många år på framtiden. Staten borde därför se över vilka möjligheter som finns för att stöda högt belånade småbarnsfamiljer där inkomsternaFortsätt läsa ”Räntestöd åt de mest utsatta”

Aktion Österbotten höll höstmöte

Aktion Österbotten är en viktig aktör inom landsbygdsutvecklingen i Österbotten och delar årligen ut 100.000-tals euro till olika utvecklingsprojekt. På torsdagen fick föreningen en ny ordförande när tidigare landskapsdirektören Olav Jern överlämnade klubban till kommundirektör Gun Kapténs från Larsmo. Det var andra gången jag representerade Nykarleby stad på föreningens möte och det ger som alltidFortsätt läsa ”Aktion Österbotten höll höstmöte”