In English, please

The region of Ostrobotnia would have lots to gain giving English a strong official status. Today it is fair to say that basic knowledge in English is more to be regarded as general knowledge than as a linguistical skill. The region of Ostrobotnia in Western Finland could easily adapt English as a more or lessFortsätt läsa ”In English, please”

Självständighetstal hos Nykarleby Sjukhem

Krigsinvalider, veteraner, lottor, krigsänkor, högt värderade inbjudna gäster, personal och representanter för Nykarleby sjukhem, mina damer och herrar.  Jag har den stora äran att idag på Finlands 102:asjälvständighetsdag få framföra stadens och min hälsning.  Under det här året har vi på olika sätt uppmärksammat att det är 80 år sedan Sovjetunionens angrepp mot Finland och startenFortsätt läsa ”Självständighetstal hos Nykarleby Sjukhem”

Grön skatteväxling anstränger till det yttersta

EU står inför den största gröna skatteväxlingen i världshistorien och ingredienserna kommer att påverka medlemsstater, regioner, företag och privatpersoner. Slutnotan kommer att bli enorm för medlemsstaterna. Med målsättningen att 1,8% av ländernas BNP ska användas för ”Green Deal” kommer ingen att lämnas oberörd. Att Green Deal förankrats visar på bred politisk konsensus kring synen påFortsätt läsa ”Grön skatteväxling anstränger till det yttersta”

Fängslande om D-Dagen

Ulf Smedberg hör till den kategorin författare som relativt sent i livet inlett ett välformulerat författarskap. Smedberg har trots detta visat att han behärskar den berättande historikerns redskap och källkritiska öga samtidigt som han professionellt och med mycket stor känsla väver in redogörelser och vittnesskildringar i sina berättelser. Smedberg har de senaste åren hittat sinFortsätt läsa ”Fängslande om D-Dagen”

Mikroplasterna är ett osynligt hot

Mikroplaster förekommer i massor av olika material som används i vår vardag. Fleecekläder, fuskpäls och syntetiska material som används inom industrin och infrastruktur genererar årligen stora mängder mikroplaster. Problemet med mikroplaster är annorlunda än till exempel de enorma problem som uppstått i våra hav med främst bortslängda plastförpackningar. Det som gör mikroplasterna lömska är att deFortsätt läsa ”Mikroplasterna är ett osynligt hot”

EU-parlamentet är på fullt allvar

En av frågorna som ventilerades efter riksdagsvalet var huruvida nyblivna riksdagsmäns kandidatur i EU-valet var lämpligt. Från mitt perspektiv är detta en fråga av mindre betydelse och att vi inför EU-valet måste lyfta blicken och verkligen se till att vi lyckas få personer invalda från Finland som klarar av att föra vårt lands talan. EttFortsätt läsa ”EU-parlamentet är på fullt allvar”