TACK FÖR STÖDET!

Det blev inget inval i årets riksdagsval men en fin och rejäl valkampanj blev förd där alla goda diskussioner var värdefulla och lärorika. Tack för ert stöd och tack för alla fina ord på vägen!

GE DIN RÖST BETYDELSE!

Riksdagsvalet avgörs söndagen 2.4. Då avgörs även riktningen för vårt land och hur många av de svåra frågor som vi har framför oss ska lösas. För mig personligen har valkampanjen och kandiderat varit en spännande och lärorik resa. Långa kvällar, tidiga morgnar och en massa koordinerande och planerande av evenemang och valtillställningar. Utan min familjs…

FRIHETENS PRIS

Frågor om statsskulden och skattepolitiken har varit viktiga ämnen under valrörelsen. En av de stora orsakerna till att en omfattande upplåning knappast kan undvikas de närmaste åren är att Finland deltar i finansieringen av ett kostsamt utnötningskrig. Det är dags att vi på allvar vaknar upp och funderar på vad den rådande globala krigsekonomin betyder…

FRIVILLIGA BRANDKÅREN

Det finns en stark samsyn kring behovet av trygghet och säkerhet i vårt samhälle. Säkerhet och trygghet handlar om mycket mer om upprätthållandet av en stark och avskräckande försvarsmakt. Det handlar även om upprätthållandet av ett starkt civilförsvar och en stark krisberedskap bland medborgarna. De frivilliga brandkårerna skulle kunna fungera som en mycket god plattform för…

Realism i skattediskussionen

Den inkommande riksdagsperioden kommer att bjuda på stora ekonomiska utmaningar. Satsningar på vägar och infrastruktur, grön omställning och försvar kommer att kräva enorma resurser de kommande åren. Finansieringen av välfärdsområdena överförs även den till staten. Ifall staten inte har pengar för att finansiera välfärdsområdena fullt ut, kommer det sannolikt att öppnas en diskussion om anpassningsåtgärder…

Vindkraft till havs?

Ett antal väl underbyggda artiklar och insändare som ställt sig kritiska till havsbaserad vindkraft har publicerats de senaste dagarna, även medborgarinitiativ har väckts kring frågan. Att bygga vindkraft inom ekonomiska zoner är långt ifrån okomplicerat. Lagstiftningsfrågan kring byggnationer på statligt ägda vattenområden verkar till den delen vara fullständigt otillräcklig och skulle behöva omfattande revidering. Ifall…

Tänk efter med apoteken

Det finns ett stort stöd för en avreglering av apoteken. Frågan är inte enkel och det borde finnas en mer analytisk och eftertänksam diskussion kring vilka konsekvenser det skulle medföra. Mediciner är en annorlunda produkt än livsmedel och för många människor kan en jämn och förutsägbar tillgång till mediciner vara livsavgörande. De senaste åren har…

SEMINARIUM MED FRAMTIDSTRO

På tisdagen höll valarbetsgruppen för Steven Frostdahl ett seminarium på Juthbacka Herrgård. På plats var Österbottens förbunds direktör Mats Brandt, psykolog Sofia Hedman och VD Tony Eklund från Nykarleby kraftverk. Landskapet Österbotten har högt ställda ambitioner att i samarbete med västra Finlands landskapsförbund lyfta upp behovet på investeringar på infrastruktur. Österbotten är ett av de…

VARGEN AKTUELL IGEN

Sven Jerkku är ute i ett angeläget ärende i sitt upprop ÖT/VBL/SYDIN 22.2 om jaktfrågor. Attacker mot produktionsdjur och även tamdjur förorsakade av varg är allt för vanligt förekommande Jag har personligen deltagit i utredningar och utformandet av anhållan om skyddsjakt efter ett flertal vargattacker mot pälsfarmer mellan Närpes och Terjärv. Utgående från mina erfarenheter…

Opioidepidemin måste stoppas

Opioidepidemi är ett läskigt ord som vanligen används i USA. En okontrollerbar mängd av läkemedel, narkotika och olika substanser missbrukas i landet och i dag räknar man med att 130 människor avlider av narkotikarelaterade orsaker varje dag. Det mänskliga lidandet är enormt och samhället står handfallet. Legalisering av lätta droger, regleringar och skärpta straffskalor är…

Svenskarna ska med

Synen på Finlands- och Sveriges NATO-inträde har splittrats på grund av turkarnas uttalade misstroende mot Sverige. Enligt undersökningar är nu en majoritet av Finlands befolkning beredda att gå vidare med en separat ansökan. Därför krävs det nu en balanserad inrikespolitisk diskussion kring den här frågan. Den turkiske presidenten, Erdogan kräver att Sverige ska frångå sina…

Landskapen mobiliserar inför riksdagsval

Västra Finlands landskapsförbund, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten Hämeen Liitto och Satakunnan liitto samverkar brett inom intressebevakning i Bryssel. Ett gemensamt kontor säkerställer att det finns en gemensam bevakning. I månadsskiftet januari-februari sammankommer landskapsförbunden i Bryssel för att bekanta sig med aktuella frågor inom EU och på vilket sätt man nationellt och regionalt i EU…

Tredje sektorns omsorg

Välfärdsområdesreformen innebär en överföring av vårdproduktionen i de finländska landskapen till centraliserade upprätthållare. Det är ett omfattande och krävande administrativt utvecklingsarbete som nu görs. I helheten som består av främst offentliga sektorn och den privata sektorn finns även den tredje sektorn. Den tredje sektorn, som i grunden utgörs av ideella föreningar, är en viktig producent…

Svenskan är en nagel i ögat..

Sannfinländarna föreslog i samband med riksdagens budgetarbete i mitten av december att statsstödet till Svenska Finlands Folkting skulle strykas. Folktinget är en organisation där de politiska partierna arbetar brett och kollegialt för att bland annat bevaka svenskspråkigas språkliga rättigheter och fungera som remissinstans för statsmakten i frågor som berör den svenskspråkiga befolkningen. Folktingets verksamhet och…

Julhälsning från Fullmäktige

Här kan ni läsa min julhälsning från stadsfullmäktiges sammanträde 15.12.2022 Bästa fullmäktige, stadsbor och anställda Såhär inför julen och nyåret ska jag avsluta fullmäktigearbetet med att framföra några tankar och en hälsning. Vi har haft ett tungt och besvärligt år bakom oss. Jag pratar då inte bara ekonomiskt utan jag pratar om det allmänna läget…

EU:s integritet vacklar

I en insändare 18.9 belyste jag kritik som lyfts fram i samband med tillsättandet av generalsekreteraren för EU-parlamentet och även tidigare tillsättandet av generalsekreteraren för EU-kommissionen. Bägge utnämningarna kritiserades för bristande transparens, nepotism och bristfällig förankring i den demokratiska beslutsprocessen. Att en medlem i EU-parlamentets presidium nu står i centrum för omfattande mutanklagelser gör att det tyvärr…

Räntestöd åt de mest utsatta

Det nuvarande ränteläget har kommit som en stor överraskning för många som betalar av höga bostadslån. De som inte har möjlighet att höja sina månatliga avbetalningar blir tvungna att se den sista betalningsdagen skjutas många år på framtiden. Staten borde därför se över vilka möjligheter som finns för att stöda högt belånade småbarnsfamiljer där inkomsterna…

Aktion Österbotten höll höstmöte

Aktion Österbotten är en viktig aktör inom landsbygdsutvecklingen i Österbotten och delar årligen ut 100.000-tals euro till olika utvecklingsprojekt. På torsdagen fick föreningen en ny ordförande när tidigare landskapsdirektören Olav Jern överlämnade klubban till kommundirektör Gun Kapténs från Larsmo. Det var andra gången jag representerade Nykarleby stad på föreningens möte och det ger som alltid…

Skogsindustrin söker lösningar

Fick idag ta del av ett rejält informationspaket från Finlands skogsindustri, Handelskammaren och UPM i Jakobstad. Bara i Österbotten sysselsätts 1800 personer inom skogsidustrin och UPM:s stora enhet i Jakobstad är med en export på 85% ett av lokomotiven i landskapets exportindustri. Tidgare minister Paula Lehtomäki gav i egenskap av representant för skogsindustrin en mycket…

SFP STÖDER NÄSDAGEN

Jättefint initiativ av vår partiavdelning idag att göra en donation på 100 euro till #näsdagen #nenäpäivä Undertecknad fick agera som modell för att uppmärksamma tilldragelsen! Pengarna går till världens barn och är verkligen nödvändiga. Du kan göra din donation via hemsidan. http://www.nenapaiva.fi

Barn- och unga får inte lämnas utanför

Rapporten om barn i låginkomstfamiljer som presenterades i ÖT/VBL i höstas är en bekymmersam varningssignal som måste tas på allvar. En allt större del finländska barn växer upp i familjer där ekonomiska bekymmer tynger vardagen. Ekonomiska bekymmer leder enkelt till sociala problem och utslagning. Att barn fostras upp i fattigdom är på sikt både dyrare…

Vindkraften engagerar i Munsala

SFP är ett folkrörelseparti. Frågor som berör på lokal nivå ska kunna lyftas upp och användas för att forma den politik som partiet driver. Den här veckan har jag deltagit i ett styrelsemöte med SFP:s lokalavdelning i Munsala. En aktiv förening där man noggrant följer med hur olika företeelser påverkar vardagen för byns invånare. Infrastrukturfrågor…

Oppenheimers deadly Toy

Jag minns 80-talet som en period när jag ofta låg på nätterna, sömnlös och tittade ut mot himlavalvet. Stjärnorna som rörde sig fantiserade jag att var kärnvapenrobotar som USA och Sovjetunionen avfyrade mot varandra och att världen stod inför slutlig förintelse. Jag kommer ihåg ångesten och skräcken, som blandades med nyhetsinslag om spänningarna mellan kärnvapenblocken…

Uudenkaarlepyyn suomenkielinen koulu 90 vuotta

Hyvät opettajat, oppilaat, koulun muu väki, hyävt juhlavieraat! On aika juhlia 90-vuotiasta suomenkielisistä koulua Uudessakaarlepyysä. On minulle iloa tuoda teille kaupungin tervehdyksen. Pienessä kaupungissa kun meidän tarvitsemme tekijöitä jotka päivästä päivään tekevät isoja tekoja. Olette, hyvä kouluväki, todistaneet että myös pienempi koulu kun teidän voi olla elinvoimainen ja myös esimerkki, meille kaikille. Hyvän elämän alkuun…

Sannfinländskt initiativ mot svenskan

Sannfinländarnas linjeförklaring kan inte missförstås Sannfinländarnas språkprogram, som innehåller klara och tydliga åtgärder för att minska svenskans synlighet och inflytande i det finländska samhället, har väckt en hel del uppmärksamhet. Språkprogrammet är inte överraskande eller otydligt. Inför riksdagsvalet försöker partiet att attrahera väljare som delar åsikten att svenska språket har för stor roll i det…


%d bloggare gillar detta: