Svenskan är en nagel i ögat..

Sannfinländarna föreslog i samband med riksdagens budgetarbete i mitten av december att statsstödet till Svenska Finlands Folkting skulle strykas. Folktinget är en organisation där de politiska partierna arbetar brett och kollegialt för att bland annat bevaka svenskspråkigas språkliga rättigheter och fungera som remissinstans för statsmakten i frågor som berör den svenskspråkiga befolkningen. Folktingets verksamhet ochFortsätt läsa ”Svenskan är en nagel i ögat..”

Julhälsning från Fullmäktige

Här kan ni läsa min julhälsning från stadsfullmäktiges sammanträde 15.12.2022 Bästa fullmäktige, stadsbor och anställda Såhär inför julen och nyåret ska jag avsluta fullmäktigearbetet med att framföra några tankar och en hälsning. Vi har haft ett tungt och besvärligt år bakom oss. Jag pratar då inte bara ekonomiskt utan jag pratar om det allmänna lägetFortsätt läsa ”Julhälsning från Fullmäktige”

EU:s integritet vacklar

I en insändare 18.9 belyste jag kritik som lyfts fram i samband med tillsättandet av generalsekreteraren för EU-parlamentet och även tidigare tillsättandet av generalsekreteraren för EU-kommissionen. Bägge utnämningarna kritiserades för bristande transparens, nepotism och bristfällig förankring i den demokratiska beslutsprocessen. Att en medlem i EU-parlamentets presidium nu står i centrum för omfattande mutanklagelser gör att det tyvärrFortsätt läsa ”EU:s integritet vacklar”

Räntestöd åt de mest utsatta

Det nuvarande ränteläget har kommit som en stor överraskning för många som betalar av höga bostadslån. De som inte har möjlighet att höja sina månatliga avbetalningar blir tvungna att se den sista betalningsdagen skjutas många år på framtiden. Staten borde därför se över vilka möjligheter som finns för att stöda högt belånade småbarnsfamiljer där inkomsternaFortsätt läsa ”Räntestöd åt de mest utsatta”

Aktion Österbotten höll höstmöte

Aktion Österbotten är en viktig aktör inom landsbygdsutvecklingen i Österbotten och delar årligen ut 100.000-tals euro till olika utvecklingsprojekt. På torsdagen fick föreningen en ny ordförande när tidigare landskapsdirektören Olav Jern överlämnade klubban till kommundirektör Gun Kapténs från Larsmo. Det var andra gången jag representerade Nykarleby stad på föreningens möte och det ger som alltidFortsätt läsa ”Aktion Österbotten höll höstmöte”

Skogsindustrin söker lösningar

Fick idag ta del av ett rejält informationspaket från Finlands skogsindustri, Handelskammaren och UPM i Jakobstad. Bara i Österbotten sysselsätts 1800 personer inom skogsidustrin och UPM:s stora enhet i Jakobstad är med en export på 85% ett av lokomotiven i landskapets exportindustri. Tidgare minister Paula Lehtomäki gav i egenskap av representant för skogsindustrin en mycketFortsätt läsa ”Skogsindustrin söker lösningar”

Vindkraften engagerar i Munsala

SFP är ett folkrörelseparti. Frågor som berör på lokal nivå ska kunna lyftas upp och användas för att forma den politik som partiet driver. Den här veckan har jag deltagit i ett styrelsemöte med SFP:s lokalavdelning i Munsala. En aktiv förening där man noggrant följer med hur olika företeelser påverkar vardagen för byns invånare. InfrastrukturfrågorFortsätt läsa ”Vindkraften engagerar i Munsala”

VI SLÅR VAKT OM DET VIKTIGA

Så småningom börjar skördarna vara bärgade och jordbrukare och landsbygdsföretagaren ställer om sig inför vinterns utmaningar. Kostnaderna för att producera och upprätthålla ett livskraftigt jordbruk är i dag högre än någonsin, samtidigt som det i många led finns en obalans mellan det pris producenterna får och det som verkställs inom handelns olika kedjor fram tillFortsätt läsa ”VI SLÅR VAKT OM DET VIKTIGA”