GE DIN RÖST BETYDELSE!

Riksdagsvalet avgörs söndagen 2.4. Då avgörs även riktningen för vårt land och hur många av de svåra frågor som vi har framför oss ska lösas. För mig personligen har valkampanjen och kandiderat varit en spännande och lärorik resa. Långa kvällar, tidiga morgnar och en massa koordinerande och planerande av evenemang och valtillställningar. Utan min familjsFortsätt läsa ”GE DIN RÖST BETYDELSE!”

FRIHETENS PRIS

Frågor om statsskulden och skattepolitiken har varit viktiga ämnen under valrörelsen. En av de stora orsakerna till att en omfattande upplåning knappast kan undvikas de närmaste åren är att Finland deltar i finansieringen av ett kostsamt utnötningskrig. Det är dags att vi på allvar vaknar upp och funderar på vad den rådande globala krigsekonomin betyderFortsätt läsa ”FRIHETENS PRIS”

FRIVILLIGA BRANDKÅREN

Det finns en stark samsyn kring behovet av trygghet och säkerhet i vårt samhälle. Säkerhet och trygghet handlar om mycket mer om upprätthållandet av en stark och avskräckande försvarsmakt. Det handlar även om upprätthållandet av ett starkt civilförsvar och en stark krisberedskap bland medborgarna. De frivilliga brandkårerna skulle kunna fungera som en mycket god plattform förFortsätt läsa ”FRIVILLIGA BRANDKÅREN”

Realism i skattediskussionen

Den inkommande riksdagsperioden kommer att bjuda på stora ekonomiska utmaningar. Satsningar på vägar och infrastruktur, grön omställning och försvar kommer att kräva enorma resurser de kommande åren. Finansieringen av välfärdsområdena överförs även den till staten. Ifall staten inte har pengar för att finansiera välfärdsområdena fullt ut, kommer det sannolikt att öppnas en diskussion om anpassningsåtgärderFortsätt läsa ”Realism i skattediskussionen”

Vindkraft till havs?

Ett antal väl underbyggda artiklar och insändare som ställt sig kritiska till havsbaserad vindkraft har publicerats de senaste dagarna, även medborgarinitiativ har väckts kring frågan. Att bygga vindkraft inom ekonomiska zoner är långt ifrån okomplicerat. Lagstiftningsfrågan kring byggnationer på statligt ägda vattenområden verkar till den delen vara fullständigt otillräcklig och skulle behöva omfattande revidering. IfallFortsätt läsa ”Vindkraft till havs?”

Tänk efter med apoteken

Det finns ett stort stöd för en avreglering av apoteken. Frågan är inte enkel och det borde finnas en mer analytisk och eftertänksam diskussion kring vilka konsekvenser det skulle medföra. Mediciner är en annorlunda produkt än livsmedel och för många människor kan en jämn och förutsägbar tillgång till mediciner vara livsavgörande. De senaste åren harFortsätt läsa ”Tänk efter med apoteken”

SEMINARIUM MED FRAMTIDSTRO

På tisdagen höll valarbetsgruppen för Steven Frostdahl ett seminarium på Juthbacka Herrgård. På plats var Österbottens förbunds direktör Mats Brandt, psykolog Sofia Hedman och VD Tony Eklund från Nykarleby kraftverk. Landskapet Österbotten har högt ställda ambitioner att i samarbete med västra Finlands landskapsförbund lyfta upp behovet på investeringar på infrastruktur. Österbotten är ett av deFortsätt läsa ”SEMINARIUM MED FRAMTIDSTRO”

VARGEN AKTUELL IGEN

Sven Jerkku är ute i ett angeläget ärende i sitt upprop ÖT/VBL/SYDIN 22.2 om jaktfrågor. Attacker mot produktionsdjur och även tamdjur förorsakade av varg är allt för vanligt förekommande Jag har personligen deltagit i utredningar och utformandet av anhållan om skyddsjakt efter ett flertal vargattacker mot pälsfarmer mellan Närpes och Terjärv. Utgående från mina erfarenheterFortsätt läsa ”VARGEN AKTUELL IGEN”